ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

 

Η ποιότητα του τελικού προϊόντος, ιδίως όταν πρόκειται για φρέσκα προϊόντα, όπως τα φρούτα, αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της εμπορικής επιτυχίας.

 

Τo μυστικό  της επιτυχίας μας:

 

ΦΡΟΥΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 

Το 3 κλειδιά για την παραγωγή καλύτερης ποιότητας καρπών:

 

ΚΛΑΔΕΜΑ – ΑΡΑΙΩΜΑ – ΛΙΠΑΝΣΗ1. Το σωστό κλάδεμα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των καρπών, γιατί μειώνει το φορτίο του δένδρου, ανανεώνει τους καρποφόρους βλαστούς και μειώνει τις προσβολές από τις ασθένειες.

2. Με το αραίωμα επιτυγχάνεται μείωση των καρπών που προκαλεί μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ τους με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας των καρπών, όπως για παράδειγμα, την  αύξηση του βάρους τους και την μείωση της οξύτητας του χυμού.

3. Η παρουσία 1,5-2,0 % οργανικής ουσίας στο έδαφος και μια ισορροπημένη λίπανση αζώτου-καλίου θεωρούνται παράγοντες αποφασιστικής σημασίας για την βελτίωση της ποιότητας.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ


Καθοριστικό στάδιο για τη διαμόρφωση της ποιότητας του προϊόντος είναι το στάδιο της συγκομιδής των καρπών. Το χρώμα του αποτελεί μια καλή ένδειξη ωριμότητας του καρπού.
Κάποια από τα χαρακτηριστικά των καρπών, όπως το σχήμα και η υφή του καρπού αποτελούν αναγνωριστικά σημάδια και όχι κατ’ ανάγκη «ελαττώματα». Το πόσο έντονο είναι το χρώμα δεν αποτελεί παράμετρο της ποιότητας ή της γεύσης, ούτε σημάδι ωρίμανσης όπως πιστεύουν πολλοί  καταναλωτές. Σημαντικός παράγοντας θεωρείται η γεύση και κατά πόσο γλυκιά ή όξινη είναι .